Bestuur

Bestuur & organisatie

Het Dagelijks Bestuur van de SDD bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Bernd Deuten
Secretaris: Rick Ek
Penningmeester: Harrie van Dommelen
Pr-Coördinator: vacant
Algemeen Bestuurslid: Anita Lazarom
Algemeen Bestuurslid: René Rensen

De “Stichting ter belangenbehartiging Scouting Drumband Den Haag” is het overkoepelend orgaan waaronder de Scouting Drumband Den Haag valt, en draagt zorg voor de continuïteit.

De stichting bestaat uit: Rick Ek, Jeroen Renes, Harrie van Dommelen en Piet Lock.

 

Huishoudelijk Reglement SDD

Gedragscode Scouting Nederland

Vertrouwenspersoon Scouting Nederland

No plugin selected!

Copyright © 2015 Scouting Drumband Den Haag. All Rights Reserved.